Zostań w domu! Pan Bóg się nie obrazi...

Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie, nastał trudny czas próby i doświadczenia w naszym kraju, jesteśmy wezwani do odpowiedzialności. Jako ludzie wiary i zaufania Bogu, powinniśmy postępować zgodnie z rozumem i troską o siebie samych oraz bliźnich.

Zachęcam do osobistej modlitwy, do modlitwy w rodzinnym gronie, ale w zaciszu domowym. Módlmy się o Boże prowadzenie dla nas, naszych rodzin, naszej parafii, módlmy się o Bożą opiekę nad lekarzami i personelem medycznym. Akurat w tym czasie potrzebujemy wzajemnej troski i pomocy.

Jeśli jesteś osobą starszą, samotną z terenu naszej parafii i potrzebujesz pomocy w przywiezieniu leków, żywności – prosimy o kontakt! Jeśli potrzebujesz rozmowy, przyjęcia Komunii Świętej w domu – prosimy o kontakt!

W najbliższych tygodniach zostanie ograniczona działalność naszej kancelarii parafialnej oraz wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Telefony kontaktowe:

ks. Marcin Pysz – proboszcz – 502 620 934

p. Bartek Polok – praktykant – 790 763 777