Wielki Piątek

W dniu dzisiejszym przeżywamy jeden z najważniejszych dni Roku Kościelnego. Wielki Piątek, dzień krzyżowej śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa jest wypełnieniem zbawczej woli Boga względem człowieka. Życie chrześcijan wychodzi i podąża do krzyża Golgoty. Tam Jezus Syn Boży dokonuje zbawienia, tam On niewinny kładzie swoje życie za przyjaciół swoich. Za Ciebie i za Mnie!

Ten moment cierpienia i przelanej krwi, to największy dar miłości. Jezus Chrystus czyni nas sprawiedliwymi, On sam to uczynił i tylko dzięki Jego pośrednictwu możemy mieć nadzieję na żywot wieczny. Stąd też właśnie Wielki Piątek, pamiątka zbawczej śmierci Jezusa Chrystusa stał się fundamentem ewangelickiej tożsamości.

W tym świątecznym dniu, droga siostro i bracie, życzę Ci wiele Bożego błogosławieństwa, wsłuchaj się w słowa Jezusa wypowiadane na krzyżu Golgoty Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą co czynią i na nowo poszukaj, swojej duchowej drogi pod Jego krzyż.

Niech Bóg będzie z wami, szczególnie w tym trudnym czasie epidemii, kiedy zamknięci w domach, dbając o zdrowie swoje i naszych bliskich przeżywamy tegoroczne święta. Zostańcie z Bogiem!

ks. Marcin Pysz, Rada Parafialna oraz p. Bartłomiej Polok