Awans piskiego proboszcza.

W dnu 18 maja 2018 r. odbyła się uroczysta zbiórka funkcjonariuszy Straży Granicznej w Kętrzynie z okazji 27 rocznicy powołania Straży Granicznej.

Podczas uroczystości awans na stopień majora Straży Granicznje odebrał proboszcz piskiej parafii ewangelickiej ks. mjr SG Marcin Pysz.

W święcie SG wziął również udział bp Paweł Hause – Zwierzchnik Diecezji Mazurskiej Kościoła EA w RP.

zdj. Tygodnik Kętrzyński