Posiedzenie Rady Parafialnej.

W dniu 16 stycznia br. odbyło się posiedzenie Rady Parafialnej, było to pierwsze posiedzenie rady w nowym składzie. Aktualnie rada liczy 9 osób. Posiedzenie miało charakter hybrydowy, przedstawiciel filiału w Ełku łączyła się z nami on-line. Taka forma posiedzenia jest bardzo praktyczna do bieżącego funkcjonowania naszej parafii.

Podczas posiedzenia rada podjęła szereg ważnych uchwał dotyczących bieżącego funkcjonowania naszej parafii w 2023 r., ponad to zapoznała się z sprawozdaniem finansowym i merytorycznym za 2022 r.

Zostało zaplanowane:

  • Zgromadzenie Parafialne: 12 lutego 2023 r. o godz. 11:00 w kaplicy w Piszu,
  • Rekolekcje Pasyjne: 03-05 kwietnia 2023 r. o godz. 18:00 w kaplicy w Piszu,
  • Konfirmacja: 04  czerwca 2023 r. o godz. 10:00 w kościele ewangelickim w Wejsunach,
  • Święto Parafialne: 25 czerwca 2023 r. o godz. 10:00 w kościele ewangelickim w Wejsunach,
  • 506 Pamiątka Reformacji: 31 października 2023 r. o godz. 17:00 w kościele w Wejsunach.
  • Adwentówka Parafialna: 09 grudnia 2023 r. o godz. 16:00 w kaplicy w Piszu.
  • Rekolekcje Adwentowe: 11-13 grudnia 2023 r. o godz. 17:00 w kaplicy w Piszu.

Ponadto Rada Parafialna ustanowiła najmniejszą składkę parafialną na 2023 r. dla osób otrzymujących najniższą emeryturę w wysokości 150 zł / rocznie. Rada przypomina, że składkę parafialną wyliczamy zgodnie z następującym wzorem: miesięczne wynagrodzenie / emerytura / renta x 0,01 x 12 miesięcy = roczna składka (przykład: 2 000,00 zł x 0,01 x 12 = 240 zł) składkę parafialną zobowiązani są płacić wszyscy członkowie parafii. Uczniowie oraz studenci niepracujący są zwolnieni ze składki parafialnej na mocy uchwały Rady Parafialnej. Osoby będące w trudnej sytuacji życiowej mogą złożyć do rady wniosek o zwolnienie ze składki na dany rok. Składkę można zapłacić na konto parafii: 78 1600 1462 1859 6292 8000 0001 lub w kancelarii parafialnej pon.-pt. w godz.: 09:00 – 15:00.

Rada Parafialna planuje zorganizowanie wycieczki parafialnej w 2023 r. rozważane są dwie wycieczki: „Śladami Marcina Lutra” – wycieczka do miejsc związanych z życiem i działalnością ks. dra Marcina Lutra lub „Ewangelicy Dolnego Śląska” – wycieczka na Dolny Śląsk oraz zwiedzenia świątyni Wang, Kościołów Pokoju w Świdnicy i Jaworze oraz Wrocławia. Po analizie ofert oraz ustaleniu terminu wyjazdu, zostanie otwarta lista do zapisów na wycieczkę parafialną.  

W mieniu Rady Parafialnej pragniemy serdecznie podziękować wszystkim naszym parafianom oraz sympatykom naszej parafii za codzienne wsparcie finansowe, rzeczowe, a przede wszystkim za modlitwy o naszą małą, ale jakże aktywną parafię. Dzięki każdemu z was możemy mieć naszą parafię, która od 2012 roku jest samodzielna. Cieszymy się, że z roku na rok nas przybywa, w 2022 roku przybyło nas o 3 osoby! Cieszymy się, że możemy tak wiele dobrego robić poprzez nasze Ewangelickie Stowarzyszenie Betel i dawać codzienne świadectwo miłości bliźniego! Dziękujemy, że jesteście z nami!

Ewa Olchowy

Kurator Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu