Wejsuny

Rys historyczny parafii ewangelickiej w Wejsunach.

 • 1763 – Powstanie Wejsun (Weissuhnen), jako osady szkatułkowej, należącej do parafii w Piszu.
 • 1817 – Wprowadzenie w Kościele unii wschodniopruskiej.
 • 1842 – Istnienie we wsi cmentarz, karczmy i kuźni. Planowanie założenia szkoły, wspólnego wodopoju i wytyczenie ważniejszych szlaków drogowych.
 • 1848 – Założenie szkoły w Wejsunach z polskim językiem nauczania.
 • 1878 – Wyrugowanie przez władzę języka polskiego ze szkoły i stopniowe ograniczanie go w życiu kościelnym.
 • 1888 – Zaprzestanie nauczania religii w języku polskim.
 • 1895 – 1896 duszpasterzem był ks. Friedrich Karl Mitzka.
 • 1986 – duszpasterstwo obejmuje ks. Heirich Kull.
 • 1898 – Powołanie Parafii Ewangelickiej w Wejsunach. Pierwszym proboszczem zostaje ks. Heinrich Kull, który służy w parafii do 1909 r.
 • 1908 – 1910 Budowa kościoła ewangelickiego w Wejsunach.
 • 1910 – Budowa organów z trakturą pneumatyczną i napędem nożnym firmy Paula Voelknera z Bydgoszczy.
 • 27.11.1910 r. – Poświęcenie kościoła ewangelickiego w Wejsunach proboszcze parafii był: ks. Rudolf Wisniewski, ktory służył do 1922 r.
 • 1911 – Zawieszenie dwóch dzwonów na wieży kościelnej.
 • 1918 – Zdjęcie dzwonów na potrzeby wojenne.
 • 1920 – Zawieszenie nowego dzwonu kościelnego.
 • 1922 – 1930 Proboszczem parafii jest ks. Paul Melzer.
 • 1925 – parafia w Wejsunach liczy 1 200 parafian.
 • 1932 – 1934 Proboszczem parafii zostaje ks.Ernst Seidler.
 • 1938 – 1945 Proboszczem parafii jest ks. Erich Albert August Tiedtke
 • 1945 – Przejęcie opieki duszpasterskiej nad ewangelikami mazurskimi przez Kościół Ewangelicko – Augsburski (luterański) w Polsce.
 • 1946 – Przybycie do parafii w Ukcie pierwszego powojennego duchownego, byłego więźnia gestapo i obozów koncentracyjnych w Oranienbugu – Sachsenhausen i Dachau – diakona Edwarda Spendla, oraz zorganizowanie przez niego życia kościelnego w pobliskich parafiach, między innymi w Wejsunach (nazywanych wówczas: Wejsuny lub Wajsuny).
 • 1948 – Pierwsza powojenna konfirmacja w Wejsunach (17 maja, drugi dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego) z udziałem 43 konfirmantów; 27 dziewcząt i 16 chłopców.
 • 1950 – wielu parafian nocuje w kościele w Wejsunach w celu obrony kościoła przez katolickim zaborem świątyni.
 • 1954 – Zmiana duszpasterza. Nowym duchownym w Ukcie, Rucianym i Wejsunach zostaje ksiądz Ryszard Małłek – syn znanego działacza mazurskiego – Karola.
 • 1959 – Parafia w Wejsunach przejściowo pod administracją parafii Szczytno.
 • 1960 – Wejsuny wymieniane oficjalnie jako zbór, powracają do parafii w Ukcie. Zmiana duszpasterza w Ukcie.
 • 1959 – 1967 Duszpasterzem Wejsun jest ks. Jan Gogółka.
 • 1961 – Zbór w Wejsunach dołączony do parafii Mrągowo.
 • 1963 – Zbór w Wejsunach powraca pod administrację parafii Ukta.
 • 1964 – 1970 Duszpasterzami Wejsun zostają kolejno ks. Edmund Schmidt i ks. Henryk Sikora
 • 1967 – Zmiana duszpasterza z Ukty.
 • 1968 – Odnowienie Kościoła (malowanie wewnątrz). Uroczystość 70-lecia parafii w Wejsunach.
 • 1970 – Wejsuny dołączone do parafii w Piszu proboszczem parafii jest ks. Krzysztof Rej.
 • 1973 – Obchody 75-lecia powstania parafii z udziałem bp A. Wantuły.
 • 1979 – ponownie z powodu obawy przed bezprawnym odebraniem kościoła przez katolików, miejscowi ewangelicy nocują w kościele w celu utrzymania ewangelickiej światyni.
 • 1985 – Bieżący remont kościoła: naprawa pobitych okien i witraży oraz zabezpieczenie siatką ochronną (dzięki pomocy zagranicznej – p. Gerhard Bosk), podłączenie stałego zasilania elektrycznego, naprawa instalacji odgromowej, dachu i pomnika poległych oraz inne bieżące naprawy.
 • 1993 – Wejsuny zostają filiałem parafii w Piszu.
 • 1994 – Remont kościoła: naprawa dachu i malowanie wnętrza
 • 2004 – Zmiana duchownego, proboszczem – administratorem zostaje ks. Paweł Szwedo.
 • 2007 – Zmiana duchownego, duszpasterzem parafii zostaje ks. Marcin Pysz.
 • 2007 – Zainstalowanie ogrzewania solarycznego (elektrycznego) w kościele.
 • 2010 – Odsłonięcie staro bruku przed kościołem.
 • 2010 – „Wejsuny centrum kultury” cykl koncertów w kościele ewangelickim w Wejsunach.
 • 2010 – Remont dachu i wymiana dachówki na kościele i wieży.
 • 2010 – Obchody 480 – lecia Parafii Ewangelickiej w Piszu, Jubileusz Złotej Konformacji.
 • 2011 – Remont zegara na wieży kościoła w Wejsunach.
 • 2012 – Czyszczenie elewacji kościoła, wymiana ogrodzenia, wykonanie obejścia i parkingów z kostki granitowej, wymiana okien i drzwi w kościele, wymiana okiennic na wieży kościoła, zagospodarowanie ogrodu przylegającego do kościoła, montaż nagłośnienia w kościele.
 • 2012 – Wprowadzenie Proboszcza Piskej Parafii Ewangelicko – Augsburskiej ks. Marcina Pysza.
 • 2013 – Remont i uruchomienie organów w kościele w Wejsunach.
 • 2013.08.14 – Święto Parafialne połączone z Jubileuszem Konfirmacji.
 • 2013 – I Wejsuńskie Spotkania Międzykulturowe.
 • 2014 – Budowa zaplecza sanitarno – technicznego przy kościele.
 • 2014.08.24 – Święto Parafialne połączone z Jubileuszem Konfirmacji.
 • 2014 – Wymiana instalacji elektrycznej w kościele, montaż instalacji elektrycznej na poddaszu i wieży kościelnej, montaż systemu alarmowego i przeciwpożarowego, montaż oświetlenia ewakuacyjnego, restauracja i konserwacja malowideł ściennych kościoła, prezbiterium, empor, renowacja ceglanej podłogi kościoła oraz odtworzenie ceglanej podłogi prezbiterium. Odtworzenie oryginalnych fresków i ornamentów w kościele oraz malowanie całego kościoła. Montaż ogrzewania w ławach kościelnych. Remont zakrystii, empory organowej i bocznej oraz klatki schodowej.
 • 2015 – przeniesienie do kościoła w Wejsunach zabytkowej chrzcielnicy pochodzącej z dawnego kościoła ewangelickiego w Ukcie.
 • 2015.08.23 – Święto Parafialne połączone z Jubileuszem Konfirmacji.
 • 2015.06.25 – Uroczyste nabożeństwo dziękczynne za zakończone prace remontowe w kościele w Wejsunach, kazanie wygłosił ks. bp Rudolf Bażanowski, Biskup Diecezji Mazurskiej.
 • 2015 – parafianie zebrali ofiarę na zakup nowych dywanów oraz klęczników do kościoła w Wejsunach.
 • 2016.08.21 – Święto Parafialne połączone z Jubileuszem Konfirmacji.
 • 2017 – zakupiono gabloty wystawowe na starodruki oraz naczynia liturgiczne do kościoła w Wejsunach
 • 2017.08.20 – Święto Parafialne połączone z Jubileuszem Konfirmacji.
 • 2017.10.31 – Uroczyste nabożeństwo z okazji 500 lat Reformacji, podczas którego została otwarta wystawa stała miniatur Dawnych Kościołów Ewangelickich Powiatu Piskiego. Wystawa znalazła się w kościele w Wejsunach dzięki staraniom Kreisgemaischaft Johannisburg, Stowarzyszenia Roś oraz Powiatu Piskiego.
 • 2018.08.19 – Święto Parafialne połączone z Jubileuszem Konfirmacji, kazanie wygłosił ks. bp Paweł Hause, Biskup Diecezji Mazurskiej Kościoła EA w RP.
 • 2018.12 – opisano witraż znajdujący się nad ołtarzem wejsuńskiego kościoła. Autorem witraża jest Ferdynand Müller z Quedlinburga.
 • 2021 – 2022 – kościół jako jedyne miejsce odprawiania nabożeństw w czasie pandemii.
 • 2022.12 – utworzenie Muzeum Miniatur i Tradycji Ewangelickiej na emporach kościoła w Wejsunach.
 • 2023.05.28 – Święto Zesłania Ducha Świętego i uroczyste nabożeństwo na ogrodzie przy kościele. Po nabożeństwie wspólne parafialne smażenie jajecznicy na ognisku – nowa wejsuńska tradycja…
 • 2023-06-25 – Święto Parafialne połączone z Jubileuszem Konfirmacji oraz 13 leciem powstania Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel. Kazanie wygłosił bp Paweł Hause.