Ewangelickie Stowarzyszenie Betel rozpoczyna nową działalność.

Od września 2017 r. nasze stowarzyszenie rozpoczyna nową działalność polegającą na wsparciu osób długotrwale bezrobotnych w poszukiwaniu pracy. W tym celu stowarzyszenie powołało Centrum Integracji Społecznej (CIS), które na podstawie ustawy o zatrudnieniu społecznym będzie wspierało wiele osób potrzebujących.

Stowarzyszenie Betel otrzymało stosowną rekomendację Starosty Piskiego p. Andrzeja Nowickiego oraz zgodę Wojewody Warmińsko – Mazurskiego p. Artura Chojeckiego, dzięki czemu może realizować cele CIS do 2020 r.

Ewangelickie Stowarzyszenie Betel działa od 2010 r. i przez wiele juz lat skupia się na pomocy osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym społecznie. W ramach ES Betel działają: Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu (40 uczestników zajęć), Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej (50 uczestników zajęć) oraz Stacja Socjalna w Piszu (blisko 60 pacjentów rocznie).

Centrum Integracji Społecznej będzie miało swoje biura w: Białej Piskiej, Piszu oraz Orzyszu. Dyrektorem CIS został p. Paweł Bosak. Serdecznie zapraszamy osoby długotrwale bezrobotne oraz przedsiębiorców do kontaktu z CIS  i zapoznania się z naszą ofertą.

W tym miejscu serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w tworzenie CIS Betel, w szczególności p. Ewie Bartosek, p. Agnieszce Kosakowskiej, dyrektorowi PUP w Piszu, Burmistrzom Gmin Biała Piska, Pisz, Orzysz oraz dyrektorom miejscowych Ośrodków Pomocy Społecznej.