Piska Gala Reformacji - Koncert Cithara Sanctorum

W dniu 23 września br. w Piskim Domu Kultury odbyła się Piska Gala Reformacji. Podczas spotkania ks. Marcin Pysz przedstawił genezę Wittenberskiej Reformacji oraz rozwój reformacji na terenie Prus Wschodnich, z szczególnym uwzględnieniem Powiatu Piskiego.

Po prezentacji odbył się koncert zespołu Cithara Sanctorum z Poznania, który zaprezentował pieśni lutrowe i nie tylko w tradycyjnym wykonaniu.

Kolejnego dnia zespół prowadził również śpiew podczas niedzielnego nabożeństwa w Wejsunach, zaś kazanie wygłosił ks. Andrzej Polaszek ze zbory ewangeliczno – reformowanego w Poznaniu.

 

Zdj. Bogusław Sebesta

 

The gallery was not found!