Pan Piotr Uciński zdał I Egzamin Kościelny

W dniu 22 listopada br. Centrum Luterańskim w Warszawie odbył się I Egzamin Kościelny, do którego przystąpił praktykant PEA w Piszu p. mgr Piotr Uciński. Pan Piotr zdał egzamin przez co ma prawo ubiegać się o ordynację na duchownego w Kościele Ewangelicko – Augsburskim w RP.

W tym miejscu w imieniu Rady Parafialnej serdecznie gratulujemy i życzymy wiele Bożego błogosławieństwa w służbie na niwie Kościoła Luterańskiego w Polsce.