Nowy projekt stowarzyszenia Betel!

W dniu 27.04 br. otrzymaliśmy potwierdzenie realizacji projektu „Biuro porad prawnych dla uchodźców wojennych z Ukrainy”.

Projekt zostanie sfinansowany przez Ewangelicki Kościół Hessen i Nassau w kwocie 27 600,00 Euro.

Projekt złożyło i realizować będzie Ewangelickie Stowarzyszenie Betel w Piszu.

Projekt przewiduje otwarcie biura nieopłatnych porad prawnych dla uchodźców wojennych z Ukrainy. W biurze zostanie zatrudniony prawnik z Ukrainy, który będzie pomagał uchodźcom w różnych sytuacjach życiowych i bytowych na terenie Polski. Porady będą udzielane w biurze, poprzez telefon oraz portal komunikacyjny ZOOM.

Dziękujemy bp. Jerzemu Samcowi oraz pracownikom Biura Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP za pomoc oraz poparcie naszego wniosku.