Zgromadzenie Parafialne w Piszu.

W niedzielę 18 lutego 2024 r. po nabożeństwie w Piszu odbyło się Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu. Zgromadzenie prowadził piski proboszcz ks. Marcin Pysz, zaś w prezydium zgromadzenia zasiedli: p. Joanna Jarząbek, p. Karina Jabłońska oraz p. Włodzimierz Nowakowski.

Podczas zgromadzenia ks. Marcin Pysz przedstawił sprawozdanie z życia piskiej parafii ewangelickiej, sprawozdanie finansowe za 2023 r. oraz projekt preliminarza na 2024 r. Zgromadzenie jednogłośnie udzieliło absolutorium Radzie Parafialnej w Piszu oraz przyjęło Preliminarz na 2024 r. 

Proboszcz piskiej parafii podziękował serdecznie wszystkim zaangażowanym w życie parafii, m.in. Radzie Parafialnej, organistom (p. Agnieszce Redzko i p. Szymonowi Pysz), obsłudze nabożeństw internetowych (p. Marcinowi Redzko i p. Nikoli Pysz) oraz wolontariuszom zaangażowanym  w różne akcje pomocowe w parafii. W szczególny sposób ks. Pysz podziękował pani Agnieszce Redzko za jej wieloletnią służbę przy organach podczas nabożeństw. W 2023 r. pani Agnieszka obchodziła 35 jubileusz gry na organach w tym 14 lat służby w piskiej parafii ewangelickiej. 

Zgromadzenie podjęło uchwałę o organizacji nabożeństwa Jutrzni Wielkanocnej o godz. 06:00 w kościele ewangelickim w Wejsunach w I. Dniu Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 31.03.2024 r.