Roczne sprawozdanie Diakonii parafialnej!

Parafia Ewangelicko – Augsburska w Piszu w celu prowadzenia zinstytucjonalizowanej i profesjonalnej DIAKONII – pomocy osobom potrzebującym, powołała 21.12.2010 r. Ewangelickie Stowarzyszenie Betel, którego zadaniem jest organizowanie i prowadzenie różnych form wsparcia na terenie Powiatu Piskiego i nie tylko. Stowarzyszenie jest Organizacja Pożytku Publicznego KRS: 0000373147 i prowadzi działania w ramach statusu pożytku publicznego opisane szczegółowo w statucie na stronie www.esbetel.pl.

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu.  

ŚDS w Piszu działa od 01.12.2008 r. Pomoc jest świadczona 55 osobom psychicznie chorym, które uczęszczają na codzienne zajęcia terapeutyczne (7godz. dziennie, 5 dni w tygodniu). Ponadto osoby te otrzymują kompleksowa pomocy i poradnictwo prawe, pomoc odzieżową i żywnościową.  Organem założycielskim i prowadzącym ośrodek jest Ewangelickiego Stowarzyszenie Betel. Bieżące informacje z funkcjonowania ośrodka można znaleźć na stronie: www.esbetel.pl oraz www.sds-pisz.pl.

 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej.

PŚDS w Białej Piskiej działa 01.03.2015 r. Pomoc świadczona jest łącznie 57 osobom z czego: 42 osobom psychicznie chorym oraz 15 osobom z demencją starczą lub chorobą Alzheimera. Zajęcia są prowadzone w systemie opieki dziennej. Uczestnicy terapii otrzymują kompleksowa pomocy i poradnictwo prawne, pomoc odzieżową i żywnościową.  Organem założycielskim i prowadzącym ośrodek jest Ewangelickiego Stowarzyszenie Betel. Bieżące informacje z funkcjonowania ośrodka można znaleźć na stronie: www.esbetel.pl oraz www.psds-bialapiska.pl

Centrum Integracji Społecznej Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel.

CIS w Białej Piskiej

W dniu 01.10.2017 r. zostało powołane do istnienia Centrum Integracji Społecznej ES Betel (CIS). Organem założycielskim i prowadzącym CIS jest Ewangelickiego Stowarzyszenie Betel. Zadaniem CIS jest pomoc osobom długotrwale bezrobotnym, wykluczonym, niepełnosprawnym poprzez poszukiwanie pracodawców oraz społeczne zatrudnienie. W roku sprawozdawczym korzystało wiele osób z naszej pomocy. Na dzień 31.12.2023 r. CIS organizuje praktyki zawodowe dla 194 osób. CIS znajduje się w pomieszczeniach przy ul. Konopnickiej 4 w Białej Piskiej, posiada również biuro w Piszu oraz otwiera od 2024 r. biuro w Gminie Ruciane Nida. Dyrektorem CIS w Białej Piskiej jest pan Paweł Bosak.

CIS w Mrągowie

Centrum Integracji Społecznej w Mrągowie działa od listopada 2022 r. przy mrągowskiej parafii ewangelickiej i znalazło swoją siedzibę w domu parafialnym przy ul. Kościelnej 2 w Mrągowie. CIS utworzyło i prowadzi Ewangelickie Stowarzyszenie Betel. CIS na dzień 31.12.2023 r. organizuje praktyki zawodowe dla 106 osób. Dyrektorem CIS w Mrągowie jest pani Elżbieta Polok. CIS planuje otwarcie biura w Pieckach.

CIS w Szczytnie

Centrum Integracji Społecznej w Szczytnie działa od lipca 2023 r. przy Parafii Ewangelicko – Ausgburskiej w Szczytnie. CIS utworzyło i prowadzi Ewangelickie Stowarzyszenie Betel. CIS organizuje praktyki zawodowe dla 18 osób. Dyrektorem CIS w Szczytnie jest pani Patrycja Lazar.

Stacja Socjalna w Białej Piskiej.

Od marca 2021 r. rozpoczęła swoją działalność Stacja Socjalna w Białej Piskiej. Stacja jest dofinansowana co rocznie przez Gminę Biała Piska w wysokości 45 000,00 zł. W ramach dofinansowania opłacana jest pielęgniarka. Przekazywane były nieodpłatnie pampersy oraz podkłady – 5 895 szt., środki opatrunkowe – 2 397 szt. Stacja udzieliła pomocy łącznie 142 osobom. Łącznie pielęgniarka Stacji Socjalnej 1 206 wizyt domowych oraz w siedzibie stacji. Wyjątkowym zainteresowaniem ciszą się wizyty w siedzibie stacji w weekendy i święta, łącznie miało miejsce: 459 wizyt w dni wolne od pracy. Stacją prowadzi również rozdawanie nieodpłatne leków dla seniorów i osób chorych. Wartość leków jakie otrzymuje stacja rocznie to blisko 20 000 Euro. Stacja przekazała również dużą ilość leków oraz opatrunków na Ukrainę. Stacja prowadzona jest we współpracy z Zakonej Joannitów Komandorii Pruskiej oraz Stowarzyszenia Pomocy Stacji Socjalnych na Mazurach pana dra Christiana Meyla. W roku sprawozdawczym stowarzyszenie przeprowadziło generalny remont pomieszczeń Stacji Socjalnej. Koszt remontu wyniósł 30 000,00 zł.

Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy – Pomoc Ukrainie.

Pomoc dla Ukrainy

Parafia oraz Ewangelickie Stowarzyszenie Betel przygotowało 4 transporty pomocy dla ogarniętej wojną Ukrainy. Transporty były przekazywane poprzez ks. bpa Pavlo Shvartza. W ramach transportów przekazano: apteczki wojskowe, bandaże izraelskie, leki, opatrunki, maseczki, itp.

11.01.2023 r. – przekazanie transportu pomocy oraz środków medycznych dla Charkowa – wartość przekazanej pomocy: 20 842.71 zł

28.07.2023 r. – przekazanie transportu pomocy Charkowa – wartość przekazanej pomocy: 17 567,40 zł.

Łącznie przekazano pomoc o wartości: 38 410.11 zł.

Kurs j. polskiego dla uchodźców

Stowarzyszenie wygrało projekt oraz dofinansowanie na prowadzenie kursów języka polskiego, kursów zawodowych dla uchodźców z Ukrainy. Na ten cel dofinansowanie przekazała Światowa Federacja Luterańska w wysokości 50 000,00 Euro. Projekt będzie trwał do 04.2024 r. W tamach projektu prowadzone są dwie grupy 10 osobowe nauczania j. polskiego, następnie będą prowadzone kursy opiekuna osób starszych oraz opiekuna medycznego. Część przeszkolonych opiekunów / opiekunek znajdzie zatrudnienie w Ewangelickim Stowarzyszeniu Betel. Projekt realizowany jest na terenie Powiatu Piskiego oraz Powiatu Mrągowskiego.

Punkt Pomocy Diakonijnej w Piszu.

Od dnia 20 marca br. w piskiej kaplicy ewangelickiej działa Punkt Wielofunkcyjnej Pomocy Pieniężnej dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Do dnia 28.03.2023 r. wydaliśmy 138 kodów referencyjnych dla blisko 700 osób. Kod jest wydawany jeden na rodzinę. To wielkie dzieło prowadzą dwie panie: Monika Żelechowska i Alla Poznańska. W tym miejscu serdecznie dziękujemy im za pomoc i zaangażowanie.

Biuro Porad Prawnych dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

Projekt polega na prowadzeniu biura nieopłatnych porad prawnych dla uchodźców wojennych z Ukrainy. W biurze została zatrudniona pani prawnik z Ukrainy, która pomaga uchodźcom w różnych sytuacjach życiowych i bytowych na terenie Polski. Porady będą udzielane w biurze, poprzez telefon oraz portal komunikacyjny ZOOM. Koszt realizacji projektu do 05.2024 r. wynosi: 27 600,00 Euro.

Zbiórka Pościeli

Nasza parafia, Ewangelickie Stowarzyszenie Betel oraz Diecezja Mazurska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP włączyła się w akcję produkcji siatek maskujących dla ukraińskiego wojska. Od wielu miesięcy uchodźcy z Ukrainy mieszkający w Polsce, wieczorami po pracy, a czasami całymi nocami wykonują siatki maskujące dla ukraińskich żołnierzy. Najpierw używana pościel jest farbiona na kolory maskujące, następnie cięta na 2 cm paski i zaplątana na specjalną osnowę. Tak misternie wykonane siatki dostarczane są dla ukraińskich żołnierzy.

Pomoc dla cudzoziemców w OSC w Kętrzynie.

Został przekazany kolejny transport pomocy dla cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie. Pomoc została zorganizowana przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel. W ramach pomocy zostały przekazane art. spożywcze, ubrania, zabawki, art. papiernicze, kosmetyki oraz art. higieniczne o łącznej wartości: 50 003,84 zł.

Pomoc humanitarna dla cudzoziemców w Podlaskim Oddziale SG

Dzięki pomocy Diakonii Polskiej oraz Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel przygotowano transport humanitarny do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. W ramach pomocy zostało przekazanych 300 pakietów pierwszej pomocy dla cudzoziemców, którzy zostają zatrzymani przez polską Straż Graniczną. W pakiecie pomocowym znajdują się następujące produkty: koc termiczny, batony energetyczne, woda, słodycze, plastry, bandaż, wafle ryżowe, suche pieczywo, pasztet drobiowy, czekolada, ogrzewacz do rąk. Ponadto zostały zakupione buty zimowe, kurtki i dresy. Wartość przekazanej pomocy: 71 171.03,00 zł.

Stypendia dla zdolnych uczniów

Dzięki pomocy rycerzy Zakonu Joannitów Komandorii Pruskiej na terenie naszego powiatu niesiemy pomoc zdolnym i potrzebującym uczniom. W roku sprawozdawczym stypendium naukowe otrzymały: Julia z Bialej Piskiej oraz Natalia z Niedźwiedziego Roku. Stypendium wynosi 100 Euro miesięcznie na każdą uczennicę.

Nakręcenie na pomaganie.

Przed piska parafią ewangelicką znajduje się serce na nakrętki, na którym widnieje Róża Lutra. Serce na nakrętki znakomicie odnalazło się w społeczności mieszkańców Pisz oraz piskich ewangelików. Regularnie są do niego wrzucane nakrętki, które potem są przekazywane na rzecz potrzebujących dzieci. W tym roku opróżnialiśmy serce dwukrotnie:

W marcu łącznie przekazaliśmy 13 worków nakrętek, zaś w październiku 16 worków z nakrętkami.

Zakup nowych samochodów do transportu osób niepełnosprawnych.

W dniu 14.09.2023 r. dotarł do nas nowy samochód przygotowany specjalnie do przewozu osób niepełnosprawnych. Samochód będzie dowoził osoby potrzebujące w Środowiskowym Domu Samopomocy w Piszu oraz inne osoby, które potrzebują wsparcia. Samochód odebrali ks. Marcin Pysz proboszcz piskiej parafii oraz p. Marcin Redzko. Samochód Ford Transit jest przygotowany do komfortowego transportu 9 osób w tym jednej na wózku inwalidzkim. Mamy nadzieję, że osoby niepełnosprawne oraz starsze będą z radością korzystały z naszego transportu. Koszt samochodu ponad 269 000,00 zł. Samochód zakupiła Betania Sp. z o.o. która realizuje transport dla ośrodka.

Kolejny samochód został zakupiony w grudniu 2023 r. Samochód ten zakupiło stowarzyszenie Betel dzięki pomocy: PFRON 135 000,00 zł, Zakonu Joannitów Komandorii Pruskiej 42 525,00 zł, Diakonii Polskiej 20 000,00 zł oraz Südwestdeutscher Jugendverband „Entschieden für Christus“ (EC) e.V. – 17 661,83 zł. Dzięki pomocy niniejszy instytucjom udało się zakupić nowy samochód Ford Transit przystosowany do komfortowego transportu 9 osób w tym jednej na wózku inwalidzkim. Koszt samochodu ponad 269 000,00 zł. Samochód służy w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Piskiej.

Współpraca z Mazurskim Bankiem Żywności.

Parafia rozpoczęła współpracę z Mazurskim Bankiem Żywności i otrzymała pomoc w postaci żywności na rzecz podopiecznych ośrodków wsparcia oraz na rzecz ubogich parafian. Wartość pozyskanej żywności to: 21 317,64 zł.

Przekazanie żywności ze sklepów wielkopowierzchniowych na ośrodki wsparcia.

Stowarzyszenie pozyskało żywność ze sklepów wielkopowierzchniowych (żywność z kończącym się terminem ważności). Żywność została przekazana na potrzeby środowiskowych domów samopomocy prowadzonych przez stowarzyszenie. Z pomocy skorzystało 107 osób. Wartość przekazanej pomocy: 9 145,44 zł

Diakonia działa w partnerstwie zagranicznym.

W roku sprawozdawczym Diakonia Piska współpracuje z Stowarzyszeniem Opieki nad Stacjami Socjalnymi na terenie Prus Wschodnich prowadzonym przez dra Christiana Meyla, Zakonem Joannitów Komandorii Pruskiej. W nowym roku planujemy rozwijanie współpracy z partnerami zagranicznymi.

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego.

Parafia prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego z której korzystają osoby z Powiatu Piskiej jak i okolic. Mamy na stanie koncentratory tlenu, pulsoksymetry, łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, wózki, chodziki, balkoniki oraz inny konieczny sprzęt. Regularnie również przekazujemy pampersy oraz materiały opatrunkowe. W roku sprawozdawczym z pomocy WSR skorzystało: 194 osób. W roku sprawozdawczym zostały zakupione łóżka rehabilitacyjne, chodziki i balkoniki. Powyższy sprzęt cieszy się bardzo wielkim zainteresowaniem. Wypożyczalnie prowadzi Betania Sp. z o.o.

Opieka Domowa.

W roku sprawozdawczym parafia zorganizowała opiekunki domowe dla osób starszych, obłożnie chorych i niepełnoprawnych. W tym celu zatrudniła koordynatora opieki i 4 opiekunki, które pracują w domach pacjentów. Pomoc polega na zrobieniu zakupów, przyrządzeniu posiłków, pomocy w myciu i regularnym przyjmowaniu leków. Opiekunki pracują na terenie Pisz w godzinach dogodnych dla pacjenta. Aktualnie pomoc świadczona jest u 8 pacjentów.

Pomoc dla parafii ewangelickich Diecezji Mazurskiej.

W roku sprawozdawczym Ewangelickie Stowarzyszenie Betel odpowiedziało na apele i prośby wsparcia parafii ewangelickich na terenie Diecezji Mazurskiej, zgodnie z zapisami statutu Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel:

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Piszu.

Stowarzyszenie przekazało pomoc w wysokości 15 000,00 zł na realizację bieżących projektów przez parafię.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Suwałkach.

Stowarzyszenie dzięki zaangażowaniu suwalskiego proboszcz ks. Dawida Banach zebrało znaczną pomoc w ramach 1,5 %. W związku z tym ze środków 1,5 % stowarzyszenie dofinansowało remont domu parafialnego parafii ewangelickiej w Suwałkach w wysokości blisko 9 747,86 zł.

Inne akcje i działania diakonijnej w PEA w Piszu.

Wyprawki Szkolne

Przekazano pomoc dla rodzin potrzebujących na zakup artykułów szkolnych o łącznej kwocie 2 700,00 zł.

Pomoc Oświatowa

Ewangelickie Stowarzyszenie Betel przekazało pomoc dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu na organizację 100-lecia szkoły w wysokości 1 000,00 zł. W SP 1 w Piszu uczą się parafialne dzieci oraz szkoła prowadzi staże dla katechetów delegowanych przez parafię.

Wózek dla Antosia

Dzięki pomocy i dofinansowaniu z Diakonii Polskiej parafia dofinansowała zakup wózka inwalidzkiego dla dwunastoletniego Antosia, naszego parafianina. Parafia przekazała dotację w wysokości 4 000,00 zł. Łączny koszt wózka wyniósł 10 535,00 zł.

Pomoc dla Marcelinki

Stowarzyszenie przekazało pomoc dla małej i ciężko chorej Marcelinki w wysokości 675,00 zł poprzez zakup łóżeczka i materaca.

Święto Żniw dla Środowiskowych Domów Samopomocy w Piszu i Białej Piskiej

W 2023 roku po raz szósty zorganizowano zbiórkę płodów rolnych na rzecz ŚDS w Piszu i PŚDS w Białej Piskiej. Wielu parafian przyniosło warzywa oraz owoce na Święto Żniw, które zostały przekazane ośrodkowi. Łącznie zebrano ponad 1 500 kg warzyw i owoców. Parafianie, którzy nie posiadają ogródków zakupili owoce i warzywa. Warzywa i owoce zostały przekazane na rzecz ośrodków wsparcia. Do akcji włączyła się Parafia Ewangelicko-Augsburska w Mrągowie, która przekazała swoje dary z żniwnego ołtarza na rzecz ŚDS w Piszu.

Świąteczna akcja paczka dla dzieci

W roku sprawozdawczym przygotowano 20 paczek świątecznych dla dzieci i młodzieży przed konfirmacyjnej w naszej parafii. Paczki udało się przygotować dzięki pomocy Zakonu Joannitów Komandorii Pruskiej oraz Diakonii Polskiej.

Świąteczna akcja paczka dla seniora 75+

W 2023 roku udało się zorganizować kolejną akcję pomocowa dla seniorów – osób po 75 roku życia. Przekazano 21 paczek, gdzie można było poza słodyczami znaleźć podstawowe produkty jak mąka, cukier, olej, kasza, pasztety oraz kosmetyki. Paczki wsparły naszych seniorów w przygotowaniu świąt Bożego Narodzenia. Tegoroczne paczki przygotowaliśmy dzięki pomocy Zakonu Joannitów Komandorii Pruskiej, Fundacji Biedronka, Diakonii Polskiej oraz Mazurskiego Banku Żywności.

Stroiki dla seniorów

W tym roku rozpoczęliśmy nową diakonijną inicjatywę. Wspólnie przygotowujemy stroiki świąteczne, które następnie trafiają wraz z świąteczną paczką do seniorów 75+ oraz niepełnosprawnych członków naszej parafii. W ten sposób chcemy nieść trochę radości świątecznej.

Prezent pod choinkę – dla dzieci na Ukrainie

Parafia w 2023 roku przeprowadziła, jak co roku, akcję prezent pod choinkę, gdzie w sumie zebrano i przygotowano 7 paczek.

Skarbonka Diakonijna

W roku sprawozdawczym w zorganizowano zbiórkę ofiar przeznaczonych na dzieci i osoby starsze, w ramach wielkanocnej akcji Skarbonka Diakonijna. Zebrano z łączką ofiarą w wysokości: 499,14 zł.

WOŚP 2023

W roku sprawozdawczym wystawiliśmy voucher na pobyt w Apartamencie Pastorówka w Piszu. Weekendowy pobyt został wylicytowany na kwotę 700 zł.

Pomoc dla PEA w Katowicach – Szopienicach

Poruszeni tragedią w parafii ewangelickiej w Katowicach – Szopienicach w naszej parafii ogłoszono zbiórkę ofiar. Łącznie zebrano 3 102,00 zł ofiar. Do zebranej kwoty Ewangelickie Stowarzyszenie Betel przekazało dodatkową kwotę wsparcia w wysokości 5 000,00 zł. Łącznie przekazaliśmy pomoc w wysokości: 8 102,00 zł.

Wigilijne Dzieło Pomocy

Diakonia w Piszu w 2023 roku w ramach akcji Wigilijne dzieło pomocy rozprowadziła 60 świec na rzecz osób potrzebujących. Zebrani pomoc w wysokości: 780,00 zł.